Projekty

Najrozsiahlejším projektom, ktorý v súčasnosti realizuje spoločnosť Nautilus DJ, je projekt Informácie pre občanov a spoluprácu, realizovaný v programe cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Viac o projekte na www.slovensko-ukrajina.sk.

Podporujeme tiež najmä prostredníctvom našich časopisom, ale  tiež zapojením našej odbornej a dobrovoľníckej kapacity, projekty Občianskeho združenia Bagar, predovšetkým Slovensko bez bariér /www.slovenskobezbarier.sk / a Senior Friendly /www.seniorfriendly.sk/.