Kto sme ?

Nautilus DJ je spoločnosť so silným rodinným a profesionálnym zázemím. Spája niekoľko generácií a profesionálnych skúseností, ktoré vytvárajú základ kvality, spoľahlivosti a efektivity v oboch divíziách tejto spoločnosti , divízii komunikácie a divízii služieb. Pojem Nautilus, známy zo slávneho románu, symbolizuje pokrok a odvahu. Neraz sa objavuje otázka, prečo DJ. Znamená to Dve Jany – Double Jane: konateľkou je Jana Nemečková so skúsenosťami s prácou v dokumentačnom oddelení tlače, obchodnou riaditeľkou a kľúčovou postavou divízie komunikácie je Jana Čierniková – Kolesárová, absolventka štúdia mediálnej a marketingovej komunikácie.

Čo robíme ?

Hlavnou náplňou aktivít divízie komunikácie je vydavateľská činnosť, práca s marketingovou komunikáciou a PR a tiež realizácia projektov konferenčného, vzdelávacieho, charitatívneho a a kultúrneho charakteru. Divízia služieb sa zameriava na sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností, stavebné úpravy a rekonštrukcie, dopravu menších nákladov, upratovacie a čistiace práce. Charakteristický je veľmi výhodný pomer medzi náročnosťou a kvalitou práce a cenou

Naše aktivity

Komunikácia

V divízii komunikácie je predovšetkým kľúčový vydavateľský produkt, biznisový mesačník IN STORE Slovakia. Už štrnásť rokov patrí do popredia ako vysoko rešpektovaný B2B titul pre oblasť dodávateľského reťazca.Viac informácií »

Služby

Spoločnosť Nautilus DJ v rámci svojej divízie služieb poskytuje sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, dopravy menších nákladov motorovým vozidlom Renault Trafic, stavebné a rekonštrukčné práce a úpravy …Viac informácií »

Projekty

Najrozsiahlejším projektom, ktorý v súčasnosti realizuje spoločnosť Nautilus DJ, je projekt Informácie pre občanov a spoluprácu, realizovaný v programe cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny.Viac informácií »

OZ Bagar

Občianske združenie Bagar už od roku 2004 nadväzuje na odkaz spoluzakladateľa slovenského profesionálneho divadelníctva a SND, významného kultúrneho činiteľa a bojovníka proti fašizmu Andreja Bagara.Viac informácií »